Den lille snøskredboka av Kjetil Brattlien har siden førsteutgaven i 2008 vært Norges mest brukte og mest solgte skredbok. I 2017 kom den i ny utgave, oppdatert med ny kunnskap. 

Boka har hatt suksess fordi den på en enkel og pedagogisk måte gir livsviktig kunnskap både til folk som går vanlige skiturer i fjellet og til toppturentusiasten som kjører på ski i bratt og skredfarlig terreng. Boka egner seg både for de som ikke kan noe om snøskred, og for alle som kan mye om skred og ønsker å bli oppdatert i faget.

"Den lille snøskredboka er den nyttigste skredboka for vanlige fjellskiløpere vi har lest."
Fjell Vidde

Ny utgave med viktige endringer:

  • Skredtrygge turer kan nå gjennomføres med riktig bruk av den detaljerte og gode skredvarslingen på varsom.no. Du trenger ikke lenger være din egen skredekspert, og alt ekspert-stoffet er nå flyttet til den siste delen av boka.

  • Boka er oppdatert med ny kunnskap om skred og hvordan ulykker kan forebygges.

  • Det er nytt stoff om skredvarsling, skredproblemer og hvordan du kan bruke skredvarslet slik at du kommer trygt hjem.

  • Den menneskelige faktor har fått større plass.

  • Betydningen av klimaendringer er omtalt.

Bestill boka fraktfritt fra friflytbestill.no