DEL 1 DEN VIKTIGSTE SKREDKUNNSKAPEN

1.1 Den viktigste skredregelen

1.2 Hvor er det slakere enn 30 grader?

1.3 Husk terrenget over deg ved skredfarlige forhold!

1.4 Vedvarende svake lag

1.5 Hvor langt kan snøskred gå?

1.6 Hvis du blir tatt av skred

 

DEL 2 GRUNNLEGGENDE SKREDKUNNSKAP

2.1 Den tryggeste snøen – stabil vårsnø

2.2 Den farligste snøen – vedvarende svake lag!

2.3 Snøskredvarsling – forstå informasjonen

2.4 Unngå det farligste terrenget!

2.5 Det tryggeste terrenget

2.6 Den menneskelige faktor

2.7 Hvorfor du ikke vil bli tatt av skred

2.8 De tre sikkerhetsmurene

2.9 Sikkerhetsmur 1 – Farevurdering

2.10 Sikkerhetsmur 2 – Risikohåndtering

2.11 Sikkerhetsmur 3 – Redning

 

DEL 3 DYBDEKUNNSKAP

3.1 Hvorfor utløses et snøskred?

3.2 Testskråninger og randkrefter

3.3 Det er minefelt i snøen!

3.4 Snøens lagdeling

3.5 Snøens omvandling

3.6 Slik tester du snøens stabilitet

3.7 Skredvarsling – viktighet av klare definisjoner

3.8 Klimaendringer og skredfare

3.9 Hvordan kan du lære mer?

 

Råd til skuterfolk

Tabeller

Referanser

Bestill boka fraktfritt fra friflytbestill.no