Boka går rett på sak med praktisk kunnskap fra første side. Boka er delt opp i nivåer tilpasset brukerens aktiviteter. Dette er forskjellig fra vanlige skredbøker som behandler én og én faktor (snødekket, været, terrenget osv.), og hvor man kanskje må gjennom 100 sider med generell teori før du får praktiske råd.

Den lille snøskredboka har 3 deler og innholdet er som følger:

DEL 1 - DEN VIKTIGSTE SKREDKUNNSKAPEN: Her lærer du å gjenkjenne skredfarlig terreng og skredfarlige forhold. Du blir ikke tatt av skred hvis du følger rådene i del 1 og unngår skredfarlige plasser. Del 1 gir de som driver vanlig friluftsliv i mindre bratt terreng all skredkunnskapen de trenger.

DEL 2 - GRUNNLEGGENDE SKREDKUNNSKAP: Her lærer du om bruk av skredvarsel, bedømming av skredfare og faktorer som påvirker din sikkerhet ved ferdsel i skredterreng. Du lærer om de 3 sikkerhetsmurene; farevurdering, risikohåndtering og redning, som samlet skal føre deg trygt hjem fra tur. Del 2 er skrevet for alle som tidvis oppsøker bratt terreng eksempelvis for å kjøre på ski.

DEL 3 - DYBDEKUNNSKAP: Her lærer du dybdekunnskap om mange av temaene i del 2. De skredinteresserte får utvidet sin kunnskap, og andre får et innblikk i dybden i skredfaget. Del 3 er skrevet for alle som vil kunne mye om snøskred.

Oppslag Den lille snøskredboka
Oppslag Den lille snøskredboka
Oppslag Den lille snøskredboka
Oppslag Den lille snøskredboka
Oppslag Den lille snøskredboka
Oppslag Den lille snøskredboka
Oppslag Den lille snøskredboka
Oppslag Den lille snøskredboka
Oppslag Den lille snøskredboka
Oppslag Den lille snøskredboka

Bestill boka fraktfritt fra friflytbestill.no